​ანა ნაცვლიშვილი - პარლამენტმა სახელმწიფოებრივად უნდა გაიაზროს არსებული რეალობა და ისე მიიღოს პრეზიდენტისათვის სახელმწიფო დაცვის მოხსნის საკითხიანა ნაცვლიშვილი - პარლამენტმა სახელმწიფოებრივად უნდა გაიაზროს არსებული რეალობა და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ პრეზიდენტისათვის სახელმწიფო დაცვის მოხსნის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა ნაცვლიშვილი ადამიანის უფლებათა დავის საპარლამენტო კომიტეტზე "სახელმწიფო დაცვის შესახებ" კანონპროექტის განხილვას დაესწრო, რომელიც სახელმწიფო დაცვის სამსახურის უფროსმა ანზორ ჩუბინიძემ წარადგინა.
კანონში ცვლილებების მიხედვით, პრეზიდენტი სახელმწიფო დაცვით ისარგებლებს უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ მხოლოდ 1 წლის განმავლობაში, რითიც იცვლება არსებული ნორმა, რომ პრეზიდენტს სახელმწიფო დაცვა ემსახურება სიცოცხლის ბოლომდე. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, პრეზიდენტი არ ეთანხმება ამ ცვლილებას და მიაჩნია, რომ ეს პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტებისათვის მიზანმიმართული მცდელობის ნაწილია, რომელიც ბოლო პერიოდში მიმდინარეობს.
"შემოთავაზებული ცვლილება აუარესებს პრეზიდენტისთვის ანუ უმაღლესი თანამდებობის პირისთვის დაცვის და უსაფრთხოების საკითხებს. ამავე დროს, პროექტის ბოლო პუნქტში დაკონკრეტდა, რომ აქამდე არსებული რეჟიმიც შეიცვლება, პირდაპირ გავრცელდება მასზე ახალი კანონი, რაც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ სწორედ განსაკუთრებული ინტერესი არის აქ მარგველაშვილისთვის დაცვის მოხსნასთან მიმართებაში. ამ კანონპროექტის არაერთი დეტალი აჩვენებს, რომ საკითხი და დატვირთვა სახელმწიფო სპეციალური დაცვის თემის შესახებ არ არის ბოლომდე გააზრებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც არ არის კანონპროექტში დაკონკრეტებული და ეს აჩვენებს, რომ სათანადოდ არ არის გაანალიზებული რა საფრთხეები შეიძლება წარმოშვას ამ რეჟიმის ცვლილებამ.
ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ საქართველო ოკუპირებული სახელმწიფოა და პირები, რომლებსაც უკავიათ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობა და აქვთ დაშვება სახელმწიფო საიდუმლოებაზე საინტერესონი შეიძლება გახდნენ არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ სხვა დაინტერესებული პირებისთვისაც, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოებრივად გავიაზროთ არსებული რეალობა, რათა უსაფრთხოების შესაბამისი გარანტიები ჰქონდეთ იმ პირებს, რომლებსაც ეს თავისი თანამდებობიდან გამომდინარე სჭირდებათ”, - აღნიშნა ანა ნაცვლიშვილმა.