ადმინისტრაციის მისამართი: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N25, საფოსტო ინდექსი - 0114

ადმინისტრაციის ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@president.gov.ge
ადმინისტრაციის ფაქსის ნომერი:+ 995 32 2 28 27 12
ადმინისტრაციის ტელეფონის ნომერი (ცხელი ხაზი):
+ 995 32 2288888