საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის I კვარტალი 

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის II კვარტალი 

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2015 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2016 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2017 წლის IV კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის I კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის II კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის III კვარტალი

საჯარო მოხელეებისათვის გაცემული შრომითი გასამრჯელო - 2018 წლის IV კვარტალი