გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2015 წლის I კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2015 წლის II კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2015 წლის III კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2015 წლის IV კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2016 წლის I კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2016 წლის II კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2016 წლის III კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2016 წლის IV კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2017 წლის I კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2017 წლის II კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2017 წლის III კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2017 წლის IV კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2018 წლის I კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2018 წლის II კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2018 წლის III კვარტალი

გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონება - 2018 წლის IV კვარტალი